Telefon: +420 607 030 264 | Email: cmmjdc@seznam.cz | Adresa: 28. října 979/19, Děčín 40501 | ČÚ: 921680389/0800 | IČ: 67777112 | Datová schránka: 

MZe rozšířilo doby lovu u několika druhů zvěře

Puškohled

Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšířilo doby lovu několika druhů drobné zvěře, siky Dybovského a srnce obecného.

Od 1. ledna 2021 nabyla účinnosti vyhláška č. 592/2020, ze dne 22. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů.

Změny jsou v době lovu bažanta obecného, bažanta královského, orebice rudé, krocana divokého a perličky obecné. U spárkaté zvěře se mění doba lovu u siky Dybovského.

Novelizace zavádí tyto změny:

  • celoroční možnost lovu bažanta obecného, bažanta královského, krocana divokého orebice rudé a perličky obecné v bažantnicích.
  • prodloužení doby lovu bažanta obecného ve volných honitbách loveckými dravci o měsíc - do 31. ledna; v bažantnicích je nově možné lovit bažanta obecného a orebici rudou loveckými dravci celoročně,
  • celoroční možnost lovu bažanta obecného v bažantnicích odchytem.
  • úprava doby lovu siky Dybovského ve volných honitbách - jeleny je možné lovit od 1. července do 31. ledna, laně od 1. srpna do 31. ledna a zvěř siky Dybovského do dvou let věku celoročně.

Vyhlášky naleznete v příloze a na stránkách MZe.

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/myslivost/legislativa/uplna-zneni/_obsah_cz_mze_ministerstvo-zemedelstvi_legislativa_Legislativa-MZe_uplna-zneni_Vyhlaska-2002-245-myslivost.html