Telefon: +420 607 030 264 | Email: cmmjdc@seznam.cz | Adresa: 28. října 979/19, Děčín 40501 | ČÚ: 921680389/0800 | IČ: 67777112 | Datová schránka: 

Kurzy

OMS Děčín pořádá každoročně kurz pro uchazeče o vykonání Zkoušky z myslivosti a následně tuto zkoušku realizuje. Zájemci se registrujte s vyplněnou žádostí u OMS Děčín.

Kurz pro myslivecké hospodáře 2023

Okresní myslivecký spolek v Děčíně bude, ve spolupráci s OMS Česká Lípa, organizovat kurz pro myslivecké hospodáře

Základní informace:

První schůzka: 7. 9. 2023 v 17:00 hodin

Místo konání: Správa Národního parku České Švýcarsko, Jetřichovice 91

Cena: 4500,- Kč pro členy ČMMJ

           9000,- Kč pro nečleny

Vyplněnou přihlášku zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: cmmjdc@seznam.cz.cz nebo předejte na sekretariát OMS Děčín, 28. října 979/19, 40502 Děčín. (Vzhledem omezení úředních hodin možno vhodit do schránky OMS v průjezdu)

 do 31. 8. 2023!!! Přihláška ke stažení na webových stránkách OMS Děčín.

Úhradu za přípravný kurz a následné zkoušky proveďte na č.ú: 921 680 389/0800

Variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka

Další informace o průběhu, doporučené literatuře atp. obdržíte při zahájení kurzu.

Kurz pro uchazeče o vykonání Zkoušky z myslivosti Leden 2024

Dokumenty ke stažení

Zkoušky z myslivosti Jetřichovice 19.6.2021

Dne 19.6.2021 seuskutečnily zkoušky z myslivosti ve Správě národního parku České Švýcarsko, kterých se zúčastnilo 13 adeptů. Úspěšnost tohoto kurzu vyzdvihuje i fakt, že všichni zkoušku úspěšně absolvovali, někteří s vyznamenáním!
Děkujeme tímto všem lektorům za obětavou práci a na druhé straně i adeptům za jejich znalosti a přípravu.

S přáním Myslivosti Zdar!

Odkaz na úložiště fotografií

https://dvorsky1978.rajce.idnes.cz/Zkousky_z_myslivosti_19.6.2021/

Jméno: Jetřichovice

Kód: 19062021