Telefon: +420 607 030 264 | Email: cmmjdc@seznam.cz | Adresa: 28. října 979/19, Děčín 40502 | ČÚ: 921680389/0800 | IČ: 67777112 | Datová schránka: a8d9tm4

Příspěvky

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvaého pobytu člena nebo podle zájmu člena. Členství se prokazuje platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku – okresního mysliveckého spolku Děčín. Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po uhrazení členského vstupního příspěvku.

Člen hradí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ se Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s.. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou. Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

Číslo účtu: 921680389/0800